5 „best of“ Antonia Vivaldiho

Taliansky skladateľ a virtuózny huslista. Pedagóg a kňaz. Prvorodené dieťa a hudobne nadaný syn. Kým všetkým bol ešte Vivaldi a aké boli jeho najlepšie diela?

Šikovné dieťa                                    

Antonio Vivaldi sa narodil Camille Calicchio a huslistovi Giovanni Battista Vivaldimu, po ktorom pravdepodobne zdedil talent a šikovnosť. Už v detstve totiž zastupoval svojho virtuózneho otca v orchestri Katedrály San Marco.

Barokový skladateľ

Antonio Vivaldi žil počas svojho života vo viacerých mestách, v ktorých učil i tvoril. Skladby, ktoré písal zaradzujeme do obdobia baroka. Čo sa týka nástrojov, venoval sa najmä husľovej tvorbe. Je celkom logické vzhľadom na to, že sám bol husľovým virtuózom. Skladal však aj koncerty pre fagot, flautu a ďalšie drevené dychové nástroje. Koncerty a komorné koncerty však skladal aj pre rôzne iné nástroje a nástrojové zoskupenia. Okrem toho po sebe zanechal množstvo sonát pre jeden či dva nástroje (najčastejšie pre husle a druhý nástroj alebo pre dvoje husle). Napísal takmer 50 opier (mnohé z nich písal tak, aby mohla hlavné role obsadiť jeho obdivovateľka a opatrovateľka – vynikajúca sopranistka – Anna Giró). Ako kňaz sa venoval aj cirkevnej hudbe, napriek tomu, že sa kvôli zdravotným problémom nemohol aktívne venovať výkonu povolania.

5 „best of“

Antonio Vivaldi zložil nespočetné množstvo skladieb, sonát, opier… Niektoré ostali takmer zabudnuté a iné sa stali niečím, čo v súčasnej hudbe nazývame „hitom“ – preto bol už za svojho života uznávaný a slávny. Tu je náš výber 5 „best of“ z tvorby Antonia:

4 ročné obdobia
koncert a mol RV 356
Koncert pre mnoho nástrojov
Andante
Gloria in D

A aký je váš „best of“ zoznam z Vivaldiho tvorby?